Skip to main content

Identidades cuestionadas : Coexistencia y conflictos interreligiosos en el Mediterráneo

By 18 Gennaio 2018Febbraio 15th, 2019Pubblicazioni

El concepte d’identitat és un dels més debatuts en les ciències socials. La coexistència de jueus, cristians i musulmans al Mediterrani, durant els períodes medieval i modern, és un perfecte marc geogràfic i cronològic per a qüestionar la utilitat d’aquest concepte. A través de les aportacions de diversos investigadors europeus, aquest volum planteja una polièdrica revisió del concepte a través de la història, història de l’art i de la literatura. Quin paper va tenir la religió i la política en la reafirmació de les diferents identitats dels pobles que van conviure entorn del Mediterrani? Quins mites han marcat l’estudi de l’alteritat religiosa? Quin paper va jugar l’art com a catalitzador i visualitzador d’aquests conflictes? Són algunes preguntes que estan a la gènesi del present llibre i que tracten de ser respostes.

a cura di: Borja Franco Bruno Pomara Manuel Lomas Bárbara Ruiz

Identidades cuestionadas : Coexistencia y conflictos interreligiosos en el Mediterráneo (ss. XIV-XVIII)

Universitat de València, Valencia 2016